Lokale Tjenester

Næring

Elektriker Gruppen AS tilbyr i dag komplette installasjoner for små og store bygg, boliger, næringsareal, offentlige bygg og industrianlegg. Med vår kompetanse og erfaring er du garantert høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til utførelse. Fordi vi alltid tar utgangspunkt i kundens behov, kan vi utarbeide de mest lønnsomme og driftssikre løsningene.

Elektriker Gruppen AS er en viktig veileder gjennom hele prosessen, og har bred kompetanse innen:

  • Planlegging og prosjektering
  • Prosjektledelse
  • Kontroll og dokumentasjon
  • Drift og vedlikehold
  • Energi økonomi og sikkerhet

Privat

Som privatperson og eier av egen bolig har du et ansvar for å holde det elektriske anlegget i forskriftmessig stand.

Dette er ikke lett hvis man ikke har nødvendig fagkunnskap. Vi hjelper til med dette og utarbeider tilstandsrapport med hva som bør gjøres og må gjøres hvis det er feil eller mangler ved anlegget. Ut fra tilstandsrapporten vil dere få fast pris for den eller de feil som må rettes. Arbeidet utføres til rett pris og tid etter avtale med dere. Vi utfører alle typer oppdrag. Fra skifte av en stikkontakt til større ombygninger. Våre prosjektledere er godt utdannet og kan bidra med sin kompetanse for å finne de beste løsninger for dere.

Kontakt oss

Spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater