Personvernerklæring for Norgeseliten AS

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på www.norgeseliten.no og nettbutikk.norgeseliten.no og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser i henhold til tjenester levert av Norgeseliten AS.

Her finner du informasjon om blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som en bruker av våre løsninger.

Norgeseliten AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Denne policyen er gjenstand for kontinuerlig oppdatering og endring, for å sikre at innholdet til enhver tid er korrekt.

*Gjelder for Norgeseliten AS og alle medlemmer av Norgeseliten, heretter kalt Norgeseliten AS

Formål og behandlingsgrunnlag

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er ifølge lovgivningen enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Reglene om behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale. Vår merkantile avtale med deg er vårt primære behandlingsgrunnlag.

Norgeseliten AS innhenter de personopplysningene som er nødvendige for at selskapet skal kunne administrere og kontinuerlig forbedrede sine tjenester, oppfylle selskapets avtaleforpliktelser og forøvrig oppfylle kundenes ønsker.

Deler av tjenestene vi tilbyr baserer seg på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mv.

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, for eksempel analyse og videreutvikling av våre tjenester og nettsteder, der vår legitime interesse knyttet til bruken av opplysningene veier tyngre enn evt. ulemper for den enkelte kunde.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Norgeseliten AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. For de tilfeller der Norgeseliten AS benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi opplyse om overføringsgrunnlaget dersom relevant og sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS.

Dersom Norgeseliten AS har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

2. Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger om deg for å kunne tilby deg de beste tjenestene og disse samles inn gjennom ulike kilder.

2.1. Informasjon du gir oss

Brukerprofil og registreringsinformasjon

Dersom du oppretter en brukerprofil på vår nettside, krever vi at du oppgir følgende opplysninger:

 • Personalia
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Som en registrert bruker med brukerprofil, har du anledning til å samtykke for at du ønsker å motta markedskommunikasjon. Du kan når som helst melde deg av all markedskommunikasjon ved å benytte en link nederst i e-post eller inne på din brukerprofil på nettstedet.

Andre registreringer

Dersom du velger å delta i en kampanje, brukerundersøkelse mv. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger, slik som kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. Deltakelse i denne typen undersøkelser er frivillig.

2.2. Informasjon hentet inn gjennom ditt bruk av våre tjenester

Informasjonskapsler

Mer informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) finnes i separat dokument.

3. Hva bruker vi personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Oppfylle plikter knyttet til salg: Dette omfatter oppfyllelse av alle våre forpliktelser overfor deg som kunde, hvilket innebærer ordrebehandling, levering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse av spørsmål, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende regelverk.
 • Tilby relevante råd, oppfølgning og tilbud: Vi vil benytte dine personopplysninger for å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.
 • Etablering av kundeprofil: Vi vil kunne etablere en kundeprofil basert på kjøpshistorikk og tilgjengelige opplysninger som grunnlag for nyhetsbrev, produktinformasjon, tilpasset markedsføring og kjøpsanalyser.
 • Administrasjon av brukerprofiler: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker til å motta markedskommunikasjon.
 • Ved kontakt med kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, e-post eller chat), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.
 • Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon eller omlevering, vil vi trenge dine kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon eller omlevering.
 • Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk, kjøp og atferd på nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.
 • Elektronisk markedsføring: Dersom du har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i.Du har mulighet til å trekke dette samtykket i e-posten.
 • Bruk av eksterne leverandører: Dersom du bestiller varer eller tjenester som blir formidlet via eksterne leverandører, vil kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg kunne bli utlevert til leverandøren hvis nødvendig for å oppfylle avtale. Personopplysninger er da regulert til å bare kunne benyttes til dette formålet i henhold til gjeldende personvernlovgivning, og mottakende virksomhet er selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysningene.

4. Hvem har tilgang til personopplysningene?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

 • Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt innad i konsernet Berggård Amundsen & Co AS som Norgeseliten AS er en del av.
 • Samarbeidspartnere: Vi har inngått samarbeid med utvalgte virksomheter som går ut på at disse virksomhetene («samarbeidspartnere») leverer integrerte tjenester i våre løsninger, for eksempel ved kredittsjekk og betalingsløsninger. I disse tilfeller vil samarbeidspartneren være selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å oppfylle avtalen. Overførte personopplysninger er da regulert til å bare kunne benyttes til dette formålet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
 • Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

5. Sletting

Norgeseliten AS har rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Vi tar kun vare på personopplysninger der vi har legitime formål med behandlingen eller der vår legitime interesse knyttet til bruken av opplysningene veier tyngre enn evt. ulemper for den enkelte kunde.
Dette innebærer at så lenge avtaleforholdet eksisterer vil opplysningene kunne være registrert.

Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på. Anonymiserte personopplysninger kan for eksempel benyttes til analyse og statistikk.

6. Dine rettigheter

I følge personopplysningsloven har alle registrerte rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av deres personopplysninger i en virksomhet – også hos Norgeseliten AS. De som er registrert i et av Norgeseliten AS sine systemer kan ved skriftlig henvendelse til personvern@norgeseliten.no be om følgende;

 • Be om informasjon: Du har rett til å be om informasjon om hvordan Norgeseliten AS oppfyller sine personvernsforpliktelser.
 • Be om innsyn eller kopi: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg eller motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, vanlig, lesbart format.
 • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn eller andre lovkrav.
 • Nekte tilgang: Du kan nekte tilgang til behandling av personopplysninger dersom hensikten er direkte markedsføring, vitenskapelige, historiske eller statistiske formål.
 • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Av hensyn til den registrertes sikkerhet kan vi bare besvare forespørsler fra den registrerte der følgende 2 krav er oppfylt.

 • Den registrerte må fremleggebevis på sin identitet. Førerkort eller pass.
 • Personvernsteamet må bekrefte legitimiteten til forespørselen.

Vi vil forsøke å besvare forespørselen så snart som mulig og innen 30 dager.

Sertifikater